ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה נועד על מנת לתת פיצוי כספי הולם למי שכתוצאה מאירוע חיצוני ואלים נפסקו לואחוזי נכות לצמיתות, כמובן שלנכות ישנן השפעות מיידיות וארוכות טווח, רצוי לכן להתכונן לקראת רעה אפשרית זאת ולזכות בשכבת הגנה אשר תסיעע לכם להתמודד ולשוב ולחיות באיכות חיים גבוהה כפי שמגיע לכם. ביטוח נכות מתאונה מבטיח לכם פיצוי אשר יסייע לכם בקבלת טיפול משקם, תמיכה בתקציב משק הבית, תמיכה בפרק הזמן הראשוני של ההתמודדות הפיזית והנפשית עם המצב החדש, התאמת הבית והסביבה הפיזית הקרובה לצרכים הפיזים החדשים לדוגמא באמצעות שימוש במעלון מדרגות, רכישת רכב מתאים ודרכי גישה מתאימות, ואף העתקת מקום המגורים למקום נגיש יותר למגבלות המצב החדש.

ביטוח נכות מתאונה נקנה כפוליסה המציעה פיצוי חד פעמי במקרה של נכות חלקית או מלאה, כפי שנקבעה על ידי ביטוח לאומי ואם הוגדרה כקבועה ובלתי ניתן לשיקום. סכום הפיצוי נקבע לפי אחוזי הנכות ולפי סכום הפיצוי כפי שנקבע עם רכישת הפוליסה. בביטוח ישראל אוירבך נשמח להנחות אותכם במסלולים האפשרים של ביטוח נכות מתאונות, רמת היקף הכיסוי של כול מסלול ומסלול, והתאמת תשלום פרמייה שלא תגביל את יכולתכם הכלכלית הנוכחית. כול מפרנס אשר עבודתו כרוכה בסיכון, ראוי שיבחר מסלול מתאים במסגרת ביטוח נכות מתאונה וזאת על מנת שמשפחתו לא תפגע, שיוכל לקבל את הציוד הדרוש לו כגון כסאות גלגלים ממונעים ושלו ינתן כול הדרוש לשיקום חייו והשבת השמחה בהם, אך ביטוח זה מתאים גם לכול מי ששואף לזכות בכיסוי מרבי במקרה תאונה המביאה לנכות לצמיתות.

ביטוח נכות מתאונה תקף עד טווח הגל שבין 65-75 וכול אדם שמעל גיל 18 יכול לרכוש לעצמו ביטוח זה, יש להקפיד ולעמוד על הגדרת הנכות בכול פוליסה ופוליסה, הנסיבות המחייבות פיצוי, וחישוב אחוזי הנכות המשתנים גם הם, ביטוח ישראל אוירבך עומד לצידכם, נשמח להסביר, לייעץ, לתמוך בכול שלב ושלב, מהתלבטות לגבי רכישת הפוליסה האידיאלית, עד רכישתה, וחס וחלילה עד ההזדקקות לפיצוי. אנו מבטיחים לכם שבשעה הקשה שלאחר הפגיעה, לא תצטרכו להתמודד מול מנגנוני הבירוקרטיה ותקבלו את המגיע לכם, כפי שנקבע, בתוך 90 יום, ולשביעות רצונכם. ביטוח נכות מתאונה נועד להשיבכם ולהשיב את משפחתכם לחזור ולחיות באיכות חיים טובה, יציבה ותומכת.